BAR CHAIR

โลหะสีดำและไม้สนแท้ให้ความรู้สึกที่เรียบง่ายแต่มีความร่วมสมัย ไม้เป็นวัสดุที่มีชีวิตตามธรรมชาติ มีความหลากหลายของลายไม้ สี และเนื้อสัมผัส เฟอร์นิเจอร์ไม้แต่ละชิ้นจึงไม่ซ้ำกัน
REFINE