โพเดี้ยม

โพเดี้ยม (PODIUM)

เป็นแท่นบรรยายที่มีอุปกรณ์เสริมเล็กๆน้อย เช่น ชุดอุปกรณ์ยึดไมโครโฟ ไฟสำหรับส่องเอกสารบรรยายกรณีบรรยายในที่มืด ป้ายสัญญาลักษณ์ของสถานที่หรือเจ้าของงาน 

REFINE

เพิ่มเพื่อน