เก้าอี้บาร์

เก้าอี้บาร์ (BAR CHAIR)

เหล็กสีดำและไม้ให้ความรู้สึกที่เรียบง่าย

แต่มีความร่วมสมัยไม้เป็นวัสดุที่มีชีวิตตามธรรมชาติ มีความหลากหลายของลายไม้

สี และเนื้อสัมผัส เฟอร์นิเจอร์ไม้แต่ละชิ้นจึงไม่ซ้ำกัน

REFINE