สตูล

สตูล (STOOL)

สตูลมีฟังก์ชั่นหลากหลาย ใต้เบาะนั่งสามารถใช้เก็บของต่างๆ ได้ หรือใช้เป็นที่นั่งสำหรับใส่รองเท้า มีสีสันให้เลือกเหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่จำกัด

REFINE