วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ (HOW TO ORDER)

1. เข้าสู่ระบบการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่ www.asfurniturehome.com
2. เลือกสินค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อ โดยคลิกเข้าไปในตัวสินค้าที่ต้องการ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ADD TO CART” ของสินค้า สินค้าที่ท่านสั่งซื้อจะถูกนำไปไว้ที่ตะกร้าสินค้า เพื่อคำนวณยอดชำระ
3. เมื่อท่านเลือกซื้อสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิกที่ “ตะกร้าสินค้า” (อยู่บนขวาสุดของหน้าเว็บไซต์) ซึ่งจะมีจำนวนสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไว้
4. กรณีที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มให้คลิกที่ “ต้องการซื้อสินค้าเพิ่ม”
5. เมื่อท่านเลือกซื้อสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิกที่ “ตะกร้าสินค้า” (อยู่บนขวาสุดของหน้าเว็บไซต์) ซึ่งจะมีจำนวนสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไว้
6. เมื่อท่านเลือกซื้อสินค้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิกที่ “ตะกร้าสินค้า” (อยู่บนขวาสุดของหน้าเว็บไซต์) ซึ่งจะมีจำนวนสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไว้
7. คลิกที่ “ชำระเงิน” หากท่านสั่งซื้อสินค้าเสร็จแล้ว และต้องการชำระเงิน
8. กรณีที่ต้องการยกเลิกรายการสินค้า ให้คลิกในช่อง “ลบออก” ของสินค้าที่ต้องการยกเลิก เมื่อแก้ไขรายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “อัพเดทตะกร้าสินค้า”
9. กรอกที่อยู่การในการติดต่อ กรอกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า (ในกรณีที่อยู่ในการจัดส่ง กับที่อยู่การเรียกชำระเงินต่างกัน ให้กรอกที่อยู่ใหม่)
10. พร้อมทั้งใส่ E-mail ถึงผู้รับ ให้ครบทุกช่อง ตามเครื่องหมาย
11. คลิกที่ “ชำระเงิน” หากท่านสั่งซื้อสินค้าเสร็จแล้ว และต้องการชำระเงิน

  • กรณีที่เลือกชำระเงินโดย “โอนผ่านธนาคาร” เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ต่อเนื่อง” หน้าจอจะปรากฏ “ข้อมูลการชำระเงิน” ซึ่งจะเป็นหมายเลขบัญชีธนาคารต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ท่านคลิกเลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการชำระเงิน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ต่อเนื่อง” และคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” ในยืนยันคำสั่ง สิ้นสุดขั้นตอนการสั่งซื้อ
  • กรณีที่เลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ให้คลิกทีปุ่ม หน้าจอจะปรากฏ “ข้อมูลการชำระเงิน” และให้คลิกที่ปุ่ม “ต่อเนื่อง” อีกครั้ง เพื่อไปที่หน้ายืนยันคำสั่ง จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” จะปรากฏหน้าเว็ปไซต์ของ ธนาคารกสิกร ให้ท่านกรอกรายละเอียดตามขั้นตอนที่ปรากฏให้ครบถ้วนเพื่อชำระเงิน จากนั้นให้กดปุ่ม “GO BACK TO MERCHANT WEBSITE” เพื่อกลับมาหน้าเว็บไซต์

12. จากนั้นระบบจะส่ง E-Mail รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าไปที่ E-Mail ของท่าน
13. ถ้าต้องการดูสินค้าต่อให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มสินค้า” หลังจากนั้นก็เลือกสินค้าสั่งซื้อเพิ่ม