บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สถานที่บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สินค้าเก้าอี้ CAMERON
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่ไว้วางใจในการสั่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ CAMERON  สีเหลือง เข้าไปใช้ในการบริการลุกค้าภายใน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการสินค้าที่มีคุณภาพ และแบบที่ทันสมัยนิยม สไตล์สีสันที่ลูกค้าชอบดูดีสวยงาม
สถานที่ลงตัว นั่งได้สบาย ไม่เล็ก ไม่ใหญ่ ขนาดที่นั่งกำลังพอเหมาะ อายุการใช้งานนาน แข็งแรง เก้าอี้รับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม จะลุกจะนั่งก็สะดวก รวดเร็ว ทำความสะอาดดูแลง่าย ไร้กังวลขั้นตอนง่ายๆ

แค่กดสั่งซื้อ เราก็พร้อมบริการส่งให้ถึงที่บ้านและพร้อมติดตั้งให้ ฟรี ไม่ว่าจะใกล้ จะ ไกล เราก็ไปให้ถึงรวดเร็ว

อย่างปลอดภัย ใส่ใจลูกค้าทุกขั้นตอน

บริษัท เอเอสเฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบการณ์ทางด้านเฟอร์นิเจอร์ในการคัดสรรเลือกสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิต และได้คุณภาพเป็นที่ไว้วางใจ และเชื่อ

มั่นแก่ลูกค้าในด้านต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า 10 ปี และนี่คือส่วนหนึ่งของผลงาน ความสำเร็จที่

บริษัท เอเอสเฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบให้แก่ลูกค้า