งานห้องสัมมานาโรงเรียน

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

ห้องสัมนางานโรงเรียนเมืองคง

โรงเรียนเมืองคง ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2503 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 6 จัดให้นักเรียนสายชั้นม.ปลาย โรงเรียนเมืองคงเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 56 ปี ได้ผลิตบุคลากรให้จบออกไปหลายต่อหลายรุ่น และยังเป็นโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างมาก เมื่อปี พ.ศ.2557 โรงเรียนได้เข้าร่วมประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง รายการชิงช้าสวรรค์และได้รางวัลแชมป์ภาคฤดูร้อนมาครอบครอง และได้จัดให้มีไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและนวัตกรรมใหม่ ในงานเกษตร สุรนารี’62 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Food Innovation)” แสดงศักยภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย ในระหว่างวันที่12 – 20 มกราคม 2562

และขอขอบคุณที่ทางโรงเรียนได้จัดหาเฟอร์นิเจอร์และได้ตัดสินใจเลือกบริษัทฯ ของเรา และได้สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ แต่ก็ไม่ผิดหวังสำหรับ
เฟอร์ที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกค่ะ สินค้าคุณภาพ ราคาอยู่ในงบประมาณ ระยะเวลาจัดส่งอยู่ในรอบ พร้อมประกอบติดตั้งพร้อมใช้งานค่ะ